Наші вітання, Гість
Ваш помічник у світі ІТ
Головна Реєстрація Вхід

Шкільний курс інформатики

Практичні завдання з шкільного курсу інформатики та пояснення до їх виконання.

Пояснення будемо намагатися записувати у відео файлах та розміщувати їх на YouTube

 

Інформатика


 
 

Інформа́тика — у міжгалузевому науковому розумінні розглядається як багатозначна, багатофункціональна категорія.

За сутністю інформатика має триєдиний зміст: як міжгалузева наука; як навчальна дисципліна; як сфера суспільних відносин, що знайшла відображенні у інформаційному праві, її підгалузі — праві про інформатизацію (інфоматизаційному праві).

Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) — теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

Основне теоретичне завдання інформатики полягає у визначенні загальних закономірностей, відповідно до яких створюється інформація, відбувається її перетворення, передавання та використання у різних сферах діяльності людини.

Прикладні завдання інформатики полягають у розробці найефективніших методів і засобів здійснення інформаційних процесів, у визначенні способів оптимальної наукової комунікації у самій науці та між наукою і виробництвом.

Інформація — це нові відомості, які прийняті, зрозумілі і оцінені її користувачем як корисні;

Іншими словами, інформація — це нові знання, які отримує споживач (суб'єкт) у результаті сприйняття і переробки певних відомостей.

Властивості інформації

Найважливішими, з практичної точки зору, властивостями інформації є цінність, достовірність та актуальність.

Цінність інформації — визначається корисністю та здатністю її забезпечити суб'єкта необхідними умовами для досягнення ним поставленої мети.

Достовірність — здатність інформації об'єктивно відображати процеси та явища, що відбуваються в навколишньому світі. Як правило достовірною вважається насамперед інформація яка несе у собі безпомилкові та істинні дані. Під безпомилковістю слід розуміти дані які не мають, прихованих або випадкових помилок. Випадкові помилки в даних обумовлені, як правило, неумисними спотвореннями змісту людиною чи збоями технічних засобів при переробці даних в інформаційній системі. Тоді як під істинними слід розуміти дані зміст яких неможливо оскаржити або заперечити.

Актуальність — здатність інформації відповідати вимогам сьогодення (поточного часу або певного часового періоду).

Види інформації

Інформацію можна поділити на види за кількома ознаками:

За способом сприйняття

Для людини інформація поділяється на види залежно від типу рецепторів, що сприймають її.

 • Візуальна — сприймається органами зору. Ми бачимо все довкола.
 • Аудіальна — сприймається органами слуху. Ми чуємо звуки довкола нас.
 • Тактильна — сприймається тактильними рецепторами.
 • Нюхова — сприймається нюховими рецепторами. Ми відчуваємо аромати довкола.
 • Смакова — сприймається смаковими рецепторами. Ми відчуваємо смак.

За формою подання

За формою подання інформація поділяється на такі види:

 • Текстова — що передається у вигляді символів, призначених позначати лексеми мови;
 • Числова — у вигляді цифр і знаків, що позначають математичні дії;
 • Графічна — у вигляді зображень, подій, предметів, графіків;
 • Звукова — усна або у вигляді запису передачі лексем мови аудіальним шляхом.

За призначенням

 • Масова — містить тривіальні відомості і оперує набором понять, зрозумілим більшій частині соціуму
 • Спеціальна — містить специфічний набір понять, при використанні відбувається передача відомостей, які можуть бути не зрозумілі основній масі соціуму, але необхідні і зрозумілі в рамках вузької соціальної групи, де використовується дана інформація
 • Особиста — набір відомостей про яку-небудь особистість, що визначає соціальний стан і типи соціальних взаємодій всередині популяції.

Одиниці вимірювання інформації

 • Біт
 • 8 Біт =1Байт
 • 210 Байт = 1024 Байт = 1 Кілобайт (КБ)
 • 210 КБ = 1024 КБ = 1 Мегабайт (МБ)
 • 210 МБ = 1024 МБ = 1 Гігібайт (ГБ)
 • 210 ГБ = 1024 ГБ = 1 Терабайт (ТБ)
 • 210 ТБ = 1024 ТБ = 1 Петабайт (ПБ)
 • 210 ПБ = 1024 ПБ = 1 Ексабайт (ЕБ)
 • 210 ЕБ = 1024 ЕБ = 1 Зетабайт (ЗБ)
 • 210 ЗБ = 1024 ЗБ = 1 Йотабайт (ЙБ)

 


Форма входа
E-mail:
Пароль:
Забув пароль | Реєстрація

Онлайн всього: 10
Гостей: 10
Користувачів: 0
Copyright © XEOL.COM.UA